Chiar daca…

 

17 Chiar dacă smochinul nu înfloreşte
    şi în vii nu mai este rod,
chiar dacă lipseşte rodul din măslin
    şi ogoarele nu mai dau hrană,
chiar dacă turma din ţarc este nimicită
    şi nu mai sunt vite în grajduri,
18 eu tot mă voi bucura în Domnul
    şi mă voi veseli în Dumnezeul mântuirii mele!
19 Domnul, Stăpânul, este tăria mea!
    El îmi face picioarele ca ale căprioarelor
        şi mă face să păşesc pe înălţimile mele.

Habacuc 3:17-19

Un text preferat de familia noastra.